EFR; EMERGENCY FIRST RESPONSE (İLK YARDIM) KURSU      
EFR; EMERGENCY FIRST RESPONSE  (İLK YARDIM) KURSU

Emergency First Response EFR.bmp                                             

EFR bir ilk yardım eğitim programıdır. Kurs birincil ve ikincil yardım  uygulamalarını ve tekniklerini konu alır. Birincil müdahale kalp masajı (CPR) ve suni solunum uygulamalarını, ikincil müdahale ise kanama, çok, kırık, omurilik yaralanmaları ve boğulma gibi kaza durumlarında uygulanacak teknikleri konu alır. Emergency First Response programı dalıcıların ileri eğitimlerinde tercih edebilecekleri PADI Rescue Diver ve PADI Divemaster eğitimlerinin gerekliliklerindendir. Dalıcı olmayan kişilerin de sıklıkla tercih ettikleri bir eğitim programıdır. Kurs yapısı ve standartlar performans bazlı bir eğitim sistemi olduğu için kurs süresi kursiyerlerin performansına göre değişmektedir. Tüm bilgi ve beceriler kursiyerlere kazandırıldıktan sonra farklı grup çalışmaları ve hazırlanan senaryolarla, kazanılan beceriler pekiştirilir. Temel amaç Emergency First Response eğitimdeki tüm uygulamaların birer motor beceri haline getirilmesidir.

 

Kurs Gereklilikleri: Kursa başlamak için yaş limiti ve herhangi bir sertifika ihtiyacı duyulmamakta, dalıcı olmayan kişiler de bu kursa katılabilmektedir.