KURUMSAL DALIŞ EĞİTİMLERİ      
KURUMSAL DALIŞ EĞİTİMLERİ

KURUMSAL DALIŞ PROGRAMI

 

          Kurumsal dalış eğitimleri eğlenceli ve farklı bir ortamda “ortak bir çalışma iklimi yaratmayı” amaçlar.

Dalış programı ekip olarak hareket edilmesi zorunlu ve eğlenceli bir aktivitedir.

           Su altında dalış yapan her kişi, diğer her bir kişiye ve toplu olarak bağlı bulunduğu gruba, istisnasız ihtiyaç duyar ve gruba göre bireysel hareketlerini düzenlemek zorundadır.

          Böylelikle bu program, çalışanlara, temel yetkinliklerini kullanarak ortak çalışmanın önemini “Eğlenceli ve farklı” bir şekilde anlatır.

           Bunun sonucun da çalışanlar "iş yapmaktan" aynı şeyi anlar, enerjilerini kişilere değil işlere odaklarlar.” Hedefleri Ortak Amaç Bilir”  neyi nasıl yapacakları konusunda ortak bir hareket tarzı benimserler.

Ne Yapıyoruz ?

 • Teorik bilginin aktarılması,
 • Havuzda pratik çalışması,
 • Pratik çalışmanın Denizde Beceri haline gelmesi,
 • İnteraktif Genel Değerlendirme Toplantısı,
 • 1* Yıldız Uluslararası Dalış Brövesi. ( CMAS / TSSF )

Nasıl Yapıyoruz ?

          Dalış için gerekli teorik bilginin aktarımı için 10 saatlik ders yapılmaktadır. Ders günü ve saatleri gruplara göre ayarlanmaktadır.

          Pratik ilk çalışmalar, dalış malzemeleriyle birlikte ilk olarak havuzda gerçekleşmektedir.

          Hafta sonu veya belirlenen başka bir zamanda, 2 günlük süre boyunca, Çeşitli mevkiler de tekne ile dalış yapılmakta ve bilgiler beceriye dönüştürülmektedir

          Dalıştan birkaç gün sonra interaktif değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

          Keşfettiğimiz dünya, keşfettiğimiz yetenekler eğlenceli bir ortamda paylaşılır.

          Öğrendiklerimiz ve yaşadıklarımızın işimize aktarabileceğimiz kısımları, özellikle de “Ekip Bilinci ve İş Birliğini Güçlendirme” konularının her yerde mutlak gerekliliği üzerinde çeşitli paylaşımlarda bulunulur.

          Dalıştan birkaç gün sonra interaktif değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

 

Böylece Kişiler ;

 • Özgüven ve başarma inancında güçlenme,
 • Olumlu ve yapıcı bakış açısı,
 • Ortak dil ve değer birliği kazanma,
 • Karşılıklı güven duygusu ve işbirliğini geliştirecek sinerjik yaklaşımı benimseme,
 • Motivasyonunu artırma ve olumsuz duygularla başa çıkma,
 • Yüksek iç motivasyon ve iş arkadaşlarını harekete  geçirme,
 • Katılımcıların kendilerini ve ekip arkadaşlarını tanımalarını kolaylaştırma,
 • Hayatıyla ilgili sorumluluk üstlenme,
 • Dalış sporuyla fiziksel etkinliğini artırma,

 

Böylece Kurumlar;

 • Ekip çalışmasını kurumda yaygınlaştırma,
 • Oluşan güven ortamında enerji ve yaratıcılığı işe odaklama,
 • Diğer ekiplerle yapıcı ve sağlam ilişkiler kurma,
 • Başlatma, karar verme, denetleme, bilgi paylaşma ve  değerlendirme gibi lider işlevlerin de gelişme,
 • Bilgi ve birikimlerin paylaşımıyla, birbirinden öğrenme,
 • Ortak hedefe hizmet etme anlayışı gelişmiş bir ekiple çalışma,
 • Amaçlarının heyecanla paylaşılmasını sağlama,
 • İş ortamında stres yaratıcı yaşantılarda azalma,
 • Çalışan enerjisini kişilere değil,  hedeflerine yöneltme,
 • Ekip içi güvenin iş sonuçlarına yansımaları ve güven artırıcı etkilerini geliştirme,
 • Program sürecinde karşılaşılan darboğazları aşma yöntemleri geliştirme,

gibi ekip anlayışını güçlendirecek konularda gelişim sağlarlar.